Quyết Định 16/2020/QĐ-UBND
Các thuộc tính
Loại văn bản Quyết Định
Số, ký hiệu 16/2020/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành UBND Tỉnh Lào Cai
Ngày ban hành 29/05/2020
Trích yếu Quyết định số 16/2020/QĐ-UBND Bãi bỏ quyết định số 51/2015/QĐ-UBND ngày 15/10/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai ban hành Quy chế quản lý sử dụng chứng thư số và chữ ký số trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh lào Cai
Người ký Đặng Xuân Phong
Ngày hiệu lực 15/06/2020
Công báo Công báo số 04