Quyết Định 374/QĐ-UBND
Các thuộc tính
Loại văn bản Quyết Định
Số, ký hiệu 374/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành UBND Tỉnh Lào Cai
Ngày ban hành 06/02/2012
Trích yếu Quyết định số 374/QĐ-UBND của UBND tỉnh bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật về phổ biến, giáo dục pháp luật do UBND tỉnh Lào Cai ban hành từ tháng 10/1991 đến ngày 30/9/2012
Người ký
Ngày hiệu lực 06/02/2012
Công báo Công báo số 05