Chỉ thị 04/CT-UBND
Các thuộc tính
Loại văn bản Chỉ thị
Số, ký hiệu 04/CT-UBND
Cơ quan ban hành UBND Tỉnh Lào Cai
Ngày ban hành 05/03/2013
Trích yếu Chỉ thị số 04/CT-UBND của UBND tỉnh về việc triển khai phong trào Vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe nhân dân
Người ký
Ngày hiệu lực 05/03/2013
Công báo Công báo số 05