Quyết Định 68/2012/QĐ-UBND
Các thuộc tính
Loại văn bản Quyết Định
Số, ký hiệu 68/2012/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành UBND Tỉnh Lào Cai
Ngày ban hành 28/12/2012
Trích yếu Quyết định số 68/2012/QĐ-UBND của UBND tỉnh sửa đổi Điều 13 của bản Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 08/2011/QĐ-UBND ngày 08/3/2011 của UBND tỉnh về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Người ký
Ngày hiệu lực 28/12/2012
Công báo Công báo số 04