Quyết Định 04/2012/QĐ-UBND
Các thuộc tính
Loại văn bản Quyết Định
Số, ký hiệu 04/2012/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành UBND Tỉnh Lào Cai
Ngày ban hành 10/10/2012
Trích yếu Quyết định số 04/2012/QĐ-UBND của UBND thành phố ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Phòng Dân tộc thành phố Lào Cai
Người ký
Ngày hiệu lực 10/10/2012
Công báo Công báo số 04