Quyết Định 64/2012/QĐ-UBND
Các thuộc tính
Loại văn bản Quyết Định
Số, ký hiệu 64/2012/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành UBND Tỉnh Lào Cai
Ngày ban hành 28/12/2012
Trích yếu Quyết định số 64/2012/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quy định chế độ bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Người ký
Ngày hiệu lực 28/12/2012
Công báo Công báo số 03