Nghị Quyết 12/2012/NQ-HĐND
Các thuộc tính
Loại văn bản Nghị Quyết
Số, ký hiệu 12/2012/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành HĐND tỉnh Lào Cai
Ngày ban hành 24/12/2012
Trích yếu Nghị quyết số 12/2012/NQ-HĐND của HĐND thành phố Lào Cai về cơ chế hỗ trợ xây dựng giao thông nông thôn vùng cao xã Tả Phời thành phố Lào Cai
Người ký
Ngày hiệu lực 24/12/2012
Công báo Công báo số 03