Quyết Định 54/2012/QĐ-UBND
Các thuộc tính
Loại văn bản Quyết Định
Số, ký hiệu 54/2012/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành UBND Tỉnh Lào Cai
Ngày ban hành 30/11/2012
Trích yếu Quyết định số 54/2012/QĐ-UBND của UBND tỉnh ban hành Quy chế thu thập, quản lý, cập nhật, khai thác và sử dụng dữ liệu về tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Người ký
Ngày hiệu lực 30/11/2012
Công báo Công báo số 15