Quyết Định 50/2012/QĐ-UBND
Các thuộc tính
Loại văn bản Quyết Định
Số, ký hiệu 50/2012/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành UBND Tỉnh Lào Cai
Ngày ban hành 25/10/2012
Trích yếu Quyết định số 50/2012/QĐ-UBND của UBND tỉnh ban hành Quy định về quản lý đầu tư ứng dụng Công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Người ký
Ngày hiệu lực 25/10/2012
Công báo Công báo số 14