Quyết Định 49/2012/QĐ-UBND
Các thuộc tính
Loại văn bản Quyết Định
Số, ký hiệu 49/2012/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành UBND Tỉnh Lào Cai
Ngày ban hành 24/10/2012
Trích yếu Quyết định số 49/2012/QĐ-UBND của UBND tỉnh ban hành Quy định về quản lý hội trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Người ký
Ngày hiệu lực 24/10/2012
Công báo Công báo số 14