Chỉ thị 04/2012/CT-UBND
Các thuộc tính
Loại văn bản Chỉ thị
Số, ký hiệu 04/2012/CT-UBND
Cơ quan ban hành UBND Tỉnh Lào Cai
Ngày ban hành 15/11/2012
Trích yếu Chỉ thị số 04/2012/CT-UBND của UBND tỉnh về tăng cường thự hiện chính sách hỗ trợ lao động tỉnh Lào Cai đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng
Người ký
Ngày hiệu lực 15/11/2012
Công báo Công báo số 14