Chỉ thị 03/2012/CT-UBND
Các thuộc tính
Loại văn bản Chỉ thị
Số, ký hiệu 03/2012/CT-UBND
Cơ quan ban hành UBND Tỉnh Lào Cai
Ngày ban hành 06/11/2012
Trích yếu Chỉ thị số 03/2012/CT-UBND của UBND tỉnh về việc tăng cường công tác quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; vận động toàn dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ
Người ký
Ngày hiệu lực 06/11/2012
Công báo Công báo số 14