Chỉ thị 01/2012/CT-UBND
Các thuộc tính
Loại văn bản Chỉ thị
Số, ký hiệu 01/2012/CT-UBND
Cơ quan ban hành UBND Tỉnh Lào Cai
Ngày ban hành 16/10/2012
Trích yếu Chỉ thị số 01/2012/CT-UBND của UBND thành phố về việc tăng cường, nâng cao trách nhiệm trong chỉ đạo thực hiện Kết luận thanh tra; Quyết định giải quyết khiếu nại, xử lý tố cáo đã có hiệu lực pháp luật và Các văn bản chỉ đạo công tác giải quyết đơn thư; công tác Thanh tra – Kiểm tra trên địa bàn thành phố Lào Cai
Người ký
Ngày hiệu lực 16/10/2012
Công báo Công báo số 14