Chỉ thị 15/CT-UBND
Các thuộc tính
Loại văn bản Chỉ thị
Số, ký hiệu 15/CT-UBND
Cơ quan ban hành UBND Tỉnh Lào Cai
Ngày ban hành 19/11/2012
Trích yếu Chỉ thị số 15/CT-UBND của UBND tỉnh về việc tăng cường thực hiện Nghị định số 36/2009/NĐ-CP ngày 15/4/2009 của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo
Người ký
Ngày hiệu lực 19/11/2012
Công báo Công báo số 14