Quyết Định 47/2012/QĐ-UBND
Các thuộc tính
Loại văn bản Quyết Định
Số, ký hiệu 47/2012/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành UBND Tỉnh Lào Cai
Ngày ban hành 10/10/2012
Trích yếu Quyết định số 47/2012/QĐ-UBND của UBND tỉnh ban hành Quy định một số nội dung về quản lý quy hoạch xây dựng, quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình và quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Người ký
Ngày hiệu lực 10/10/2012
Công báo Công báo số 13