Nghị Quyết 15/2012/NQ-HĐND
Các thuộc tính
Loại văn bản Nghị Quyết
Số, ký hiệu 15/2012/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành HĐND tỉnh Lào Cai
Ngày ban hành 12/07/2012
Trích yếu Nghị quyết số 15/2012/NQ-HĐND của HĐND tỉnh điều chỉnh mức phụ cấp chức danh Bí thư Chi bộ thôn (thuộc Đảng bộ xã); phê chuẩn mức hỗ trợ cho một số chức danh và kinh phí hoạt động của thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Người ký
Ngày hiệu lực 12/07/2012
Công báo Công báo số 11