Nghị Quyết 10/2012/NQ-HĐND
Các thuộc tính
Loại văn bản Nghị Quyết
Số, ký hiệu 10/2012/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành HĐND tỉnh Lào Cai
Ngày ban hành 12/07/2012
Trích yếu Nghị quyết số 10/2012/NQ-HĐND của HĐND tỉnh phê chuẩn mức thu phí đấu giá, phí tham gia đấu giá trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Người ký
Ngày hiệu lực 12/07/2012
Công báo Công báo số 11