Nghị Quyết 08/2012/NQ-HĐND
Các thuộc tính
Loại văn bản Nghị Quyết
Số, ký hiệu 08/2012/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành HĐND tỉnh Lào Cai
Ngày ban hành 12/07/2012
Trích yếu Nghị quyết số 08/2012/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số chính sách khuyến khích xã hội hoá trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hoá, thể thao, môi trường
Người ký
Ngày hiệu lực 12/07/2012
Công báo Công báo số 11