Quyết Định 36/2012/QĐ-UBND
Các thuộc tính
Loại văn bản Quyết Định
Số, ký hiệu 36/2012/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành UBND Tỉnh Lào Cai
Ngày ban hành 07/08/2012
Trích yếu Quyết định số 36/2012/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quy định mức chi đảm bảo cho công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Người ký
Ngày hiệu lực 07/08/2012
Công báo Công báo số 11