Quyết Định 33/2012/QĐ-UBND
Các thuộc tính
Loại văn bản Quyết Định
Số, ký hiệu 33/2012/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành UBND Tỉnh Lào Cai
Ngày ban hành 03/08/2012
Trích yếu Quyết định số 33/2012/QĐ-UBND của UBND tỉnh ban hành Quy định Chính sách khuyến khích ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Người ký
Ngày hiệu lực 03/08/2012
Công báo Công báo số 11