Quyết Định 25/2012/QĐ-UBND
Các thuộc tính
Loại văn bản Quyết Định
Số, ký hiệu 25/2012/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành UBND Tỉnh Lào Cai
Ngày ban hành 22/06/2012
Trích yếu Quyết định số 25/2012/QĐ-UBND của UBND tỉnh ban hành Quy định về việc thành lập và đăng ký hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Người ký
Ngày hiệu lực 22/06/2012
Công báo Công báo số 09