Quyết Định 11/2012/QĐ-UBND
Các thuộc tính
Loại văn bản Quyết Định
Số, ký hiệu 11/2012/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành UBND Tỉnh Lào Cai
Ngày ban hành 12/04/2012
Trích yếu Quyết định số 11/2012/QĐ-UBND của UBND tỉnh ban hành Quy chế quản lý nhà nước về thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Người ký
Ngày hiệu lực 12/04/2012
Công báo Công báo số 08