Quyết Định 08/2012/QĐ-UBND
Các thuộc tính
Loại văn bản Quyết Định
Số, ký hiệu 08/2012/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành UBND Tỉnh Lào Cai
Ngày ban hành 21/03/2012
Trích yếu Quyết định số 08/2012/QĐ-UBND của UBND tỉnh ban hành Quy định nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viện chức và lao động hợp đồng lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ
Người ký
Ngày hiệu lực 21/03/2012
Công báo Công báo số 07