Quyết Định 07/2012/QĐ-UBND
Các thuộc tính
Loại văn bản Quyết Định
Số, ký hiệu 07/2012/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành UBND Tỉnh Lào Cai
Ngày ban hành 20/03/2012
Trích yếu Quyết định số 07/2012/QĐ-UBND của UBND tỉnh ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ tỉnh Lào Cai
Người ký
Ngày hiệu lực 20/03/2012
Công báo Công báo số 07