Quyết Định 06/2012/QĐ-UBND
Các thuộc tính
Loại văn bản Quyết Định
Số, ký hiệu 06/2012/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành UBND Tỉnh Lào Cai
Ngày ban hành 07/02/2012
Trích yếu Quyết định số 06/2012/QĐ-UBND của UBND tỉnh ban hành Quy định quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Người ký
Ngày hiệu lực 07/02/2012
Công báo Công báo số 07