Quyết Định 04/2012/QĐ-UBND
Các thuộc tính
Loại văn bản Quyết Định
Số, ký hiệu 04/2012/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành UBND Tỉnh Lào Cai
Ngày ban hành 06/02/2012
Trích yếu Quyết định số 04/2012/QĐ-UBND của UBND tỉnh ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, điều kiện, trình tự thủ tục thành lập và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý di tích cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Người ký
Ngày hiệu lực 06/02/2012
Công báo Công báo số 07