Quyết Định 03/2012/QĐ-UBND
Các thuộc tính
Loại văn bản Quyết Định
Số, ký hiệu 03/2012/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành UBND Tỉnh Lào Cai
Ngày ban hành 04/02/2012
Trích yếu Quyết định số 03/2012/QĐ-UBND của UBND tỉnh ban hành Quy định về quản lý vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Người ký
Ngày hiệu lực 04/02/2012
Công báo Công báo số 07