Quyết Định 01/2012/QĐ-UBND
Các thuộc tính
Loại văn bản Quyết Định
Số, ký hiệu 01/2012/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành UBND Tỉnh Lào Cai
Ngày ban hành 17/01/2012
Trích yếu Quyết định số 01/2012/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc quy định chế độ hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng đối với cán bộ cơ sở tham gia học tập tại các cơ sở giáo dục, đào tạo trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Người ký
Ngày hiệu lực 17/01/2012
Công báo Công báo số 07