Quyết Định 01/2012/QĐ-UBND
Các thuộc tính
Loại văn bản Quyết Định
Số, ký hiệu 01/2012/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành UBND Tỉnh Lào Cai
Ngày ban hành 20/02/2012
Trích yếu Quyết định số 01/2012/QĐ-UBND của UBND huyện Si Ma Cai về việc ban hành Quy định về phân cấp quản lý tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức nhà nước thuộc UBND huyện Si Ma Cai
Người ký
Ngày hiệu lực 20/02/2012
Công báo Công báo số 07