Chỉ thị 02/2011/CT-UBND
Các thuộc tính
Loại văn bản Chỉ thị
Số, ký hiệu 02/2011/CT-UBND
Cơ quan ban hành UBND Tỉnh Lào Cai
Ngày ban hành 26/12/2011
Trích yếu Chỉ thị số 02/2011/CT-UBND của UBND tỉnh về việc tăng cường công tác Cải cách hành chính Nhà nước trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Người ký
Ngày hiệu lực 26/12/2011
Công báo Công báo số 03