Quyết Định 07/2011/QĐ-UBND
Các thuộc tính
Loại văn bản Quyết Định
Số, ký hiệu 07/2011/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành UBND Tỉnh Lào Cai
Ngày ban hành 14/12/2011
Trích yếu Quyết định số 07/2011/QĐ-UBND của UBND huyện Văn Bàn bổ sung các nhiệm vụ thuộc chương trình bố trí dân cư cho Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Người ký
Ngày hiệu lực 14/12/2011
Công báo Công báo số 03