Nghị Quyết 39/NQ-HĐND
Các thuộc tính
Loại văn bản Nghị Quyết
Số, ký hiệu 39/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành HĐND tỉnh Lào Cai
Ngày ban hành 16/12/2011
Trích yếu Nghị quyết số 39/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về kết quả thoả thuận của Thương trực HĐND tỉnh với UBND tỉnh trong thời gian giữa 2 kỳ họp HĐND tỉnh
Người ký
Ngày hiệu lực 16/12/2011
Công báo Công báo số 03