Nghị Quyết 41/NQ-HĐND
Các thuộc tính
Loại văn bản Nghị Quyết
Số, ký hiệu 41/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành HĐND tỉnh Lào Cai
Ngày ban hành 16/12/2011
Trích yếu Nghị quyết số 41/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về chương trình xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh Lào Cai năm 2012
Người ký
Ngày hiệu lực 16/12/2011
Công báo Công báo số 03