Nghị Quyết 27/2011/NQ-HĐND
Các thuộc tính
Loại văn bản Nghị Quyết
Số, ký hiệu 27/2011/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành HĐND tỉnh Lào Cai
Ngày ban hành 16/12/2011
Trích yếu Nghị quyết số 27/2011/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Quy định về lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Người ký
Ngày hiệu lực 16/12/2011
Công báo Công báo số 01