Nghị Quyết 28/2011/NQ-HĐND
Các thuộc tính
Loại văn bản Nghị Quyết
Số, ký hiệu 28/2011/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành HĐND tỉnh Lào Cai
Ngày ban hành 16/12/2011
Trích yếu Nghị quyết số 28/2011/NQ-HĐND của HĐND tinh Quy định mức đóng góp quỹ quốc phòng – an ninh trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Người ký
Ngày hiệu lực 16/12/2011
Công báo Công báo số 01