Quyết Định 35/2011/QĐ-UBND
Các thuộc tính
Loại văn bản Quyết Định
Số, ký hiệu 35/2011/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành UBND Tỉnh Lào Cai
Ngày ban hành 20/10/2011
Trích yếu Quyết định số 35/2011/QĐ-UBND của UBND tỉnh ban hành Quy chế phối hợp họat động và mối quan hệ công tác giữa UBND tỉnh Lào Cai với Liên đoàn Lao động tỉnh Lào Cai
Người ký
Ngày hiệu lực 20/10/2011
Công báo Công báo số 13