Quyết Định 26/2011/QĐ-UBND
Các thuộc tính
Loại văn bản Quyết Định
Số, ký hiệu 26/2011/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành UBND Tỉnh Lào Cai
Ngày ban hành 10/10/2011
Trích yếu Quyết định số 26/2011/QĐ-UBND của UBND tỉnh ban hành Quy định về việc đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Lào Cai
Người ký
Ngày hiệu lực 10/10/2011
Công báo Công báo số 12