Quyết Định 30/2011/QĐ-UBND
Các thuộc tính
Loại văn bản Quyết Định
Số, ký hiệu 30/2011/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành UBND Tỉnh Lào Cai
Ngày ban hành 14/10/2011
Trích yếu Quyết định số 30/2011/QĐ-UBND của UBND tỉnh ban hành Quy định về phong trào thi đua chung sức xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2011 - 2015
Người ký
Ngày hiệu lực 14/10/2011
Công báo Công báo số 12