Nghị Quyết 18/2011/NQ-HĐND
Các thuộc tính
Loại văn bản Nghị Quyết
Số, ký hiệu 18/2011/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành HĐND tỉnh Lào Cai
Ngày ban hành 12/08/2011
Trích yếu Nghị quyết số 18/2011/NQ-HĐND của HĐND tỉnh phê duyệt điều chỉnh quyết toán ngân sách địa phương năm 2009
Người ký
Ngày hiệu lực 12/08/2011
Công báo Công báo số 11