Nghị Quyết 19/2011/NQ-HĐND
Các thuộc tính
Loại văn bản Nghị Quyết
Số, ký hiệu 19/2011/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành HĐND tỉnh Lào Cai
Ngày ban hành 12/08/2011
Trích yếu Nghị quyết số 19/2011/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Quy định chế độ chính sách với lực lượng Dân quân trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Người ký
Ngày hiệu lực 12/08/2011
Công báo Công báo số 11