Nghị Quyết 21/2011/NQ-HĐND
Các thuộc tính
Loại văn bản Nghị Quyết
Số, ký hiệu 21/2011/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành HĐND tỉnh Lào Cai
Ngày ban hành 12/08/2011
Trích yếu Nghị quyết số 21/2011/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số chế độ, định mức chi tiêu tài chính phục vụ hoạt động Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Lào Cai
Người ký
Ngày hiệu lực 12/08/2011
Công báo Công báo số 11