Nghị Quyết 13/2011/NQ-HĐND
Các thuộc tính
Loại văn bản Nghị Quyết
Số, ký hiệu 13/2011/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành HĐND tỉnh Lào Cai
Ngày ban hành 25/08/2011
Trích yếu Nghị quyết số 13/2011/NQ-HĐND của HĐND thành phố thông qua điều chỉnh dự toán ngân sách và chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất năm 2011
Người ký
Ngày hiệu lực 25/08/2011
Công báo Công báo số 11