Nghị Quyết 14/2011/NQ-HĐND
Các thuộc tính
Loại văn bản Nghị Quyết
Số, ký hiệu 14/2011/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành HĐND tỉnh Lào Cai
Ngày ban hành 25/08/2011
Trích yếu Nghị quyết số 14/2011/NQ-HĐND của HĐND thành phố thông qua cơ chế thưởng và phân bổ vốn đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất cho các xã, phường năm 2011
Người ký
Ngày hiệu lực 25/08/2011
Công báo Công báo số 11