Nghị Quyết 17/2011/NQ-HĐND
Các thuộc tính
Loại văn bản Nghị Quyết
Số, ký hiệu 17/2011/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành HĐND tỉnh Lào Cai
Ngày ban hành 25/08/2011
Trích yếu Nghị quyết số 17/2011/NQ-HĐND của HĐND thành phố thông qua kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất ở và chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp trên địa bàn thành phố Lào Cai năm 2011
Người ký
Ngày hiệu lực 25/08/2011
Công báo Công báo số 11