Quyết Định 03/2011/QĐ-UBND
Các thuộc tính
Loại văn bản Quyết Định
Số, ký hiệu 03/2011/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành UBND Tỉnh Lào Cai
Ngày ban hành 19/09/2011
Trích yếu Quyết định số 03/2011/QĐ-UBND của UBND huyện Văn Bàn ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Văn Bàn
Người ký
Ngày hiệu lực 19/09/2011
Công báo Công báo số 11