Quyết Định 05/2011/QĐ-UBND
Các thuộc tính
Loại văn bản Quyết Định
Số, ký hiệu 05/2011/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành UBND Tỉnh Lào Cai
Ngày ban hành 19/09/2011
Trích yếu Quyết định số 05/2011/QĐ-UBND của UBND huyện Văn bàn ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Dân tộc huyện Văn Bàn
Người ký
Ngày hiệu lực 19/09/2011
Công báo Công báo số 11