Nghị Quyết 22/NQ-HĐND
Các thuộc tính
Loại văn bản Nghị Quyết
Số, ký hiệu 22/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành HĐND tỉnh Lào Cai
Ngày ban hành 12/08/2011
Trích yếu Nghị quyết số 22/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung Chương trình xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh Lào Cai năm 2011
Người ký
Ngày hiệu lực 12/08/2011
Công báo Công báo số 11