Chỉ thị 14/CT-UBND
Các thuộc tính
Loại văn bản Chỉ thị
Số, ký hiệu 14/CT-UBND
Cơ quan ban hành UBND Tỉnh Lào Cai
Ngày ban hành 13/07/2011
Trích yếu Chỉ thị số 14/CT-UBND của UBND tỉnh về tăng cường công tác quản lý và bình ổn thị trường, giá cả trên địa bàn
Người ký
Ngày hiệu lực 13/07/2011
Công báo Công báo số 10