Quyết Định 15/2011/QĐ-UBND
Các thuộc tính
Loại văn bản Quyết Định
Số, ký hiệu 15/2011/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành UBND Tỉnh Lào Cai
Ngày ban hành 17/05/2011
Trích yếu Quyết định số 15/2011/QĐ-UBND ngày 17/5/2011 của UBND tỉnh ban hành Quy chế quản lý và sử dụng Quỹ phát triển đất tỉnh Lào Cai
Người ký
Ngày hiệu lực 17/05/2011
Công báo Công báo số 09