Chỉ thị 09/CT-UBND
Các thuộc tính
Loại văn bản Chỉ thị
Số, ký hiệu 09/CT-UBND
Cơ quan ban hành UBND Tỉnh Lào Cai
Ngày ban hành 14/06/2011
Trích yếu Chỉ thị số 09/CT-UBND ngày 14/6/2011 của UBND tỉnh về việc nâng cao chất lượng, hiệu quả các cuộc họp, hội nghị và nâng cao chất lượng, hiệu quả làm việc của cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Lào Cai
Người ký
Ngày hiệu lực 14/06/2011
Công báo Công báo số 09